Recipe: Yummy Pulut Dakap Kerisik Kelapa

Posted on

Pulut Dakap Kerisik Kelapa.

You can have Pulut Dakap Kerisik Kelapa using 9 ingredients and 0 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Pulut Dakap Kerisik Kelapa

  1. Prepare of Beras pulut – rendam 1/2 jam.
  2. You need of Santan.
  3. Prepare of gula melaka + 1/3 cawan air panas.
  4. You need of Garam.
  5. It’s of Daun pandan.
  6. Prepare of Tali rapia secukupnya untuk mengikat pulut dakap.
  7. It’s of Pisang secukupnya – layur atas api bagi lembut.
  8. Prepare of Bahagian Inti.
  9. You need of Resepi Sambal Kerisik Kelapa bole tengok pautan d bawah ni👇 (lihat resipi).

Pulut Dakap Kerisik Kelapa instructions

Leave a Reply

Your email address will not be published.